Day: 1. juni 2016

Toppdykker med flere

Posted on

En vår-tur til Østensjøvannet har vært obligatorisk de siste årene. Det er bestandig trivelig å se at det yngler hos de forskjellige fugelartene.